բ.գ.թ. Մկրտչյան Հայկ Բագրատի: Ուռուցքաբան-գինեկոլոգ, ընդհանուր և լապարոսսկոպիկ վիրաբույժ

▪️2006-2012 — Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ՝ Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանում (Հայաստան /Երևան):
▪️10/01/2012 — 08/16/2015 — Կլինիկական օրդինատուրա `ընդհանուր վիրաբուժության ամբիոնում, Արթմեդ ԲԿ-ում (Հայաստան / Երևան)։
▪️10.2016 -Ասպիրանտուրա — Ն.Ն. Պետրովի անվան ուռուցքաբանության ազգային բժշկական հետազոտական կենտրոնում (ՌԴ / Սանկտ Պետերբուրգ):
▪️10/29/2019 – թեզի պաշտպանություն «Արգանդի վզիկի քաղցկեղով հիվանդների մոտ ֆլուորեսենցիայի մեթոդով ազդանշանային ավշային հանգույցների հայտնաբերման արդյունավետության գնահատում» ուռուցքաբանություն — 14.01.12) (ՌԴ / Սանկտ- Պետերբուրգ):

▪️11.03.2014 — 12.15.15: Գինեկոլոգիա և ընդհանուր վիրաբուժություն(Մեմմինգենի կլինիկա, Բավարիա, Գերմանիա):
▪️10.2016 -10.2018: Մասնագիտացում — Ուռուցքաբան-գինեկոլոգների եվրոպական ասոցիացիայի (ESGO) սերտիֆիկացված մասնագետ։

▪️11.2015- 10. 2016. Արամյանց բժշկական կենտրոն — ընդհանուր վիրաբույժ (Հայաստան / Երևան)
▪️11.19 -06.20 — Սլավմեդ բժշկական կենտրոն — ընդհանուր վիրաբույժ (Հայաստան / Երևան)
▪️06.20 — Շենգավիթ բժշկական կենտրոն — օնկոգինեկոլոգիական ծառայության ղեկավար (Հայաստան / Երևան)

10.2016 -10.2018: Ուռուցքաբան-գինեկոլոգների եվրոպական ասոցիացիայի սերտիֆիկացված մասնագետ — ESGO):

▪️1. Ազդանշանային ավշահանգույցների հայտնաբերում ֆլուորեսցենտ մեթոդով ICG դեղամիջոցով արգանդի մարմնի քաղցկեղով հիվանդների մոտ։
▪️2. Ավշահանգուցների ճառագայթային բուժման ինդիվիդուալիզացված ծավալի որոշմում արգանդի պարանոցի քաղցկեղով  հիվանդների մոտ։

▪️2014 — Դասընթաց՝ մուլտիդիսցիպլինար մոտեցում ուռուցքաբանության ոլորտում, Երևան, Հայաստան
▪️2014 — Արտամարմնային բողմնավորման արդի հիմնախնդիրները, Երևան, Հայաստան
▪️2015 — 4-րդ միջազգային բժշկական համագումար, Երևան, Հայաստան
▪️2015 — Վերարտադրողականության ժամանակակից վիրաբուժական ասպեկտները, Բաթումի, Վրաստան
▪️2015 — Պրոլապս և ուրո-գինեկոլոգիա, Երևան, Հայաստան
▪️2016 — Ձվարանների քաղցկեղի բուժման գործնական ասպեկտները, Սանկտ Պետերբուրգ, ՌԴ
▪️2016 — Գինեկոլոգիական վիրաբուժության նոր հայացք, Կիև, Ուկրաինա
▪️2017 — Ժամանակակից վիրաբուժական տեխնոլոգիաներ խորը ինֆիլտրացնող էնդոմետրիոզի և ուռուցքային հիվանդությունների բուժման մեջ, Վրաստան
▪️2017 — Օնկոլոգիական ֆորում “Սպիտակ գիշերներ 2017”, Սանկտ Պետերբուրգ, ՌԴ
▪️2018 — Ազգային գիտական համագումար “Ուռուցքաբանական խնդիրները մենարխեից մինչ դաշտանադադար”, Մոսկվա, ՌԴ
▪️2018 — Օնկոլոգիական ֆորում “Սպիտակ գիշերներ 2018”, Սանկտ Պետերբուրգ, ՌԴ
▪️2018 — Էնդոսկոպիկ տեխնոլոգիաներ գինեկոլոգիական ուռուցքաբանության մեջ, Մոսկվա, ՌԴ
▪️2018 — IX միջազգային գիտական կոնգրես՝ օպերատիվ գինեկոլոգիա — նոր տեխնոլոգիաներ, Սանկտ Պետերբուրգ, ՌԴ
▪️2019 — Օնկոլոգիական ֆորում “Սպիտակ գիշերներ 2019”, Սանկտ Պետերբուրգ, ՌԴ
▪️2020 — Էնդոսկոպիայի 4-րդ վիրտուալ գագաթնաժողով, Հնդկաստան
▪️2020 — Օնկոլոգիական ֆորում “Սպիտակ գիշերներ 2020թ”, Սանկտ Պետերբուրգ, ՌԴ

▪️2022 – Հայկական ուռուցքաբանական II կոնգրես, Սոչի,ՌԴ

▪️2022 – Եվրոպական օնկոգինեկոլոգիական 23  կոնգրես, Բեռլին, Գերմանիա

▪️2022  – Հայկական ուռուցքաբաաանական III կոնգրեռս, Հայաստաան, Երևան

 1. ▪️2018 — Սպիկեր — Ազգային գիտական համագումար՝ «Ուռուցքաբանական խնդիրներ` մենարխեից մինչ դաշտանադար», Մոսկվա, ՌԴ
  ▪️2018 — Սպիկեր — «Ս.Մ. Կիրովի անվան Ռազմական բժշկական ակադեմիա» Գինեկոլոգիա և ուռուցքաբանություն, Սանկտ Պետերբուրգ, ՌԴ
  ▪️2018 — Սպիկեր — Օնկոլոգիական ֆորում “Սպիտակ գիշերներ 2018”, Սանկտ Պետերբուրգ, ՌԴ
  ▪️2018 — Սպիկեր — IX միջազգային գիտական կոնգրես՝ օպերատիվ գինեկոլոգիա — նոր տեխնոլոգիաներ, Սանկտ Պետերբուրգ, ՌԴ       ▪️2023.07 – Սպիկեր, կազմակերպիչ Կանանց վերարտադրողական օրգանների նախաքաղցկեղ և քաղցկեղ: Նոր մոտեցումներ ախտորոշման և բուժման մեջ, Երևան

1. Тохунц К.А. Современные возможности ультразвуковой оценки состояния полости матки после консервативной миомэктомии / К.А. Тохунц, Г.Б. Мкртчян, Б.Б. Мкртчян, Н.Б. Абгарян. / Медицинская наука Армении НАН РА т. LVI. – 2016. — №2. — Стр. 116-121.

2. Мкртчян Б.Б. Прогностическая ценность методов гистероскопии и трансвагинального ультразвукового исследования при гиперпластических процессах и начальном раке эндометрия / Б.Б. Мкртчян, К.А. Тохунц, Г.Б. Мкртчян. / Научно-практический журнал. — 2016 Том 105. — №2. – Стр. 68-71.

3. Геворгян Э․Г․ Информативность 3D ультразвуковых признаков в определении степени распространения аденомиоза / Э․Г․ Геворгян, Г.Б. Мкртчян, К.А. Тохунц / Научно-медицинский журнал. – 2016. – Том.11. — №1. – Стр. 66-75.

4Мкртчян Г.Б. Симультанная лапароскопическая гонадэктомия и феминизирующая пластика наружных половых органов с презервацией и редукцией клитора у пациента с синдромом тестикулярной феминизации / Г.Б. Мкртчян, Б.Б. Мкртчян / Научно-практический журнал. – 2016. — Том. 104. — № — Стр. 68-69.

5Мкртчян Г.Б. Случай лапароскопического удаления забрюшинной шванномы малого таза, симулирующей кстому яичника․ Г.Б. Мкртчян, Б.Б. Мкртчян / Научно-практический журнал. – 2016. – Том. 104 №1. — Стр. 70-71.

6. Берлев, И. В. Возможности детекции сигнальных лимфатических узлов при раке эндометрия радиоизотопным и флуоресцентным (ICG) методами / И. В. Берлев, Е. А. Ульрих, З. Н. Ибрагимов, Г. Б. Мкртчян и др./ Вопросы онкологии. – 2017. – Т. 63, № 2. – С. 304-308.

7. Берлев, И. В. Дозоинтенсивная неоадьювантная химиотерапия в комбинированном лечении местнораспростаренного рака щейки матки: опыт и перспективы / И.В. Берлев, Н.Э. Бондарев, А.Ф. Урманчеева, Г.Б. Мкртчян / Вопросы онкологии – 2017 / Т.63, № -4 / С. 614-621.

8Мкртчян Г.Б. Опыт применения флуоресцентного метода для картирования сигнальных лимфатических узлов у больных раком шейки матки/ Г.Б. Мкртчян., И.В. Берлев, Ю.Н. Трифанов., Е.Н. Козлова и др./ Опухоли Женской репродуктивной системы – 2018. — Т. 14, № 4. — С. 43-49.

9Мкртчян Г. Б. Эффективность флуоресцентного метода с использованием индоцианин зеленого в детекции сигнальных лимфатических узлов у больных раком шейки матки / Г.Б. Мкртчян., И.В. Берлев, З. Н. Ибрагимов, Ю.Н., Трифанов и др./Доктор.ру Гинекология и Эндокринология — 2018. -, № 4(146). – Стр. 41-45.

10Мкртчян Г.Б. Эффективность флуоресцентного метода с использованием индоцианин зеленого в детекции сигнальных лимфатических узлов у больных раком шейки. (тезис). Мкртчян Г.Б., Шумков А.В., Ибрагимов З.Н. / Тезисы. LXXIXнаучно-практическая конференция «Актуальные вопросы экспериментальной и клинической медицины — 2018» / 2018. Стр. 95.

11Мкртчян Г.Б. Роль флуоресцентного метода с использованием индоцианина зеленого в детекции сигнальных лимфатических узлов у больных раком шейки матки (тезис)/ / Г. Б. Мкртчян, Ю.Н. Трифанов, Е.Г. Бежанова, З. Н. Ибрагимов, Берлев И. В. (тезис). Тезисы. Форум «белые ночи 2018». Издатель АННМО, СПб.: 2018. №149. — Стр.111.

12Мкртчян Г.Б. Оценка эффективности в детекции сигнальных лимфатических узлов методом флуоресценции больных раком шейки матки(тезис). Г. Б. Мкртчян / Актуальные вопросы экспериментальной и клинической медицины – 2019, Стр.48.

13. Берлев, И. В. Монография — Рак шейки матки // Берлев, И. В, Урманчеева А.Ф, Мкртчян Г. Б. и др. – 2018. (4 главы). — Стр. — 178-247.

14. О.А. Смирнова. Оценка интенсифицированных режимов неоадъювантной химиотерапии местнораспространенного рака шейки матки. Н.Э. Бондарев, Е.А. Ульрих, Н.А. Микая, Берлев И.В. Мкртчян Г.Б и др. / Фарматека. — 2019. -, № 12(26). / Стр. 44-50.

15Mkrtchyan H. Efficiency of Sentinel Lymph Node Detection with Indocyanine Green in patients with Early Stage of Cervical Cancer. Single-Institutional Experience, n=80 (abstract)/ / Mkrtchyan, E. Ulrikh, N. Mikaya, A. Sidoruk, A. Urmancheeva, I. Berlev. / 2019 — ESGO 2019 Abstract

 16. Петрова А.С. Магнитно-резонансная томография как основа современного подхода в диагностике и оценке эффекта лечения рака шейки матки (обзор литературы) / Петрова А.С., Смирнова О.А., Мищенко А.В., Берлев И.В., Ульрих Е.А., Мкртчян Г.Б. и др. /   Медицинская визуализация. — 2019. — N — С.82 -106.

▪️Գինեկոլոգիական ուռուցքաբանության եվրոպական միություն (ESGO)
▪️Բժշկական ուռուցքաբանության եվրոպական միություն (ESMO)
▪️Կլինիկական ուռուցքաբանության ռուսական միություն (RUSSCO)
▪️Արյունաբանության և ուռուցքաբանության հայկական միություն (ASHO)
▪️Կլինիկական ուռուցքաբանության ամերիկյան միություն (ASCO)

 • Word
 • Excel
 • PowerPoint
 • SPSS
 • Adobe Photoshop
 • Movavi
 • ▪️Հայերեն լեզու (մայրենի)
  ▪️Ռուսերեն լեզու
  ▪️Անգլերեն լեզու
  ▪️Գերմաներեն լեզու (B1)

Մեր գործընկերները